Θέσεις Εργασίας

Για κάθε εταιρεία το ανθρώπινο δυναμικό της πρέπει να αποτελεί την κινητήριο δύναμη της.

Για να γίνει αυτό στηριζόμαστε στους ανθρώπους μας στους οποίους προσφέρουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Σκοπός είναι να καταφέρουμε όλοι να είναι εναρμονισμένοι, με τους ίδιους στόχους και την ίδια φιλοσοφία εξυπηρέτησης πελατών.

Επιδιώκουμε οι συνεργάτες μας να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα ως μία διαδικασία απόκτησης εμπειριών, ευκαιριών και κοινωνικοποίησης, μέσα από τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους, πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες.

Για εμάς στην Energy Sport Βερτούδος είναι σημαντικό να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας ανθρώπους με ήθος και αξίες.

Εάν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στην ομάδα μας στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση: info@energytennis.gr